با عنایت به درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه امکان مشاهده بخش ویژه تلفن همراه حذف گردید


با توجه به آنکه امکان مشاهده نظرات کارشناس سایت در این بخش بعلت نقص در برنامه نویسی سایت مقدور نبود و با عنایت به درخواست دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و ملزم نمودن امکان مشاهده نظر کارشناس سایت و سایر نظرات این بخش حذف گردید و کاربران جهت مشاهده متن های دریافتی میتوانند با ورود به لصفحه اصلی سایت به نشانی ذیل ضمن مشاهده متن های ارسالی توسط کاربران ، نظرات سایر کاربران و همچنین نظر کارشناس سایت را در مقابل هر متن مشاهده نمایند لینک اصلی سایت www.deldari.ir